Roll No. Name
Semester
Year
PHL2131001 ANAGH KALITA 4 2021
PHL2131002 Hidayat Sajjad Ahmed 4 2021
PHL2131003 Jerifa Hussain 4 2021
PHL2131004 Anurag Kalita 4 2021
PHL2131005 SHRIYANGSH BISWAS 4 2021
PHL2131006 Ishaan Singh 4 2021
PHL2131007 Kingshuk Akshaye 4 2021
PHL2131008 AJAY BHATIA 4 2021
PHL2131009 Kunal Jit Deka 4 2021
PHL2131010 BHUMIKA PURKAYASTHA 4 2021
PHL2131011 Bidisha Gogoi 4 2021
PHL2131012 Azhar Bari 4 2021
PHL2131013 MAHASWETA CHOUDHURY 4 2021
PHL2131014 Hrishav Gogoi 4 2021
PHL2131015 Miss Bhagyashree Borah 4 2021
PHL2131016 VISHITA CHHETRI 4 2021
PHL2131017 LABIBAH TASNIM 4 2021
PHL2131018 MARAMI TALUKDAR 4 2021
PHL2131019 LUNA BHARALI 4 2021
PHL2131020 MANALIE BORA 4 2021
PHL2131021 Jikmik Jyotirmoyee Dutta 4 2021
PHL2131022 JILEE SAROH 4 2021
PHL2131023 Moitri Phukan 4 2021
PHL2131024 BIRAT KHAKHLARI 4 2021
PHL2131025 CHANDRASMITA MORANG 4 2021
PHL2131026 Ranisha Sarma 4 2021
PHL2131027 HITAKSHI GHOSH 4 2021
PHL2131028 Srishti Deori 4 2021
PHL2131029 Joshua Lalhumhim Thiek 4 2021
PHL2231001 MD TAJIMUL ISLAM 2 2022
PHL2231002 KHUSHI BORA 2 2022
PHL2231003 Saran Patowary 2 2022
PHL2231004 DIGANTA SARMA 2 2022
PHL2231005 JOYSREE KAKOTI 2 2022
PHL2231006 Mayisha Anjum Choudhury 2 2022
PHL2231008 Ishita Hazarika 2 2022
PHL2231009 TANISHA AHMED 2 2022
PHL2231010 Darsana Kalita 2 2022
PHL2231011 KRISHNA SHARMA 2 2022
PHL2231013 NEHA BEGUM 2 2022
PHL2231014 RITUPARNA KASHYAP 2 2022
PHL2231015 PRERANA BAISHYA 2 2022
PHL2231016 Tolimi P Jimo 2 2022
PHL2231017 MD LABIDUZ ZAMAN 2 2022
PHL2231019 Alley Debbarma 2 2022
PHL2231020 Priyam Gohain 2 2022
PHL2231021 PANASHREE SAIKIA 2 2022
PHL2231023 Manmayuri Kakati 2 2022
PHL2231024 DEEP KUMAR NATH 2 2022
PHL2231025 Baishali Gogoi 2 2022
PHL2231026 DIDRIXA BORAH 2 2022
PHL2231027 Abhinava Kashyap Medhi 2 2022
PHL2231028 Gungun Lahkar 2 2022
PHL2231029 Bastab Das 2 2022
PHL2231030 GONGGI PEGU 2 2022
PHL2231032 Jaikhlong Basumatary 2 2022
PHL2231033 NENGAN PEGU 2 2022
PHL2231034 Param Jit Deka 2 2022
PHL2231035 Sonali Das 2 2022
PHL2231036 Mousumi Das 2 2022
PHL2231038 Senso Ronghangpi 2 2022
PHL2231039 BHUMIKA GAUTAM 2 2022
PHL2231040 Banani Choudhury 2 2022